• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski
Aktualności Zobacz więcej
ZMIANA planu lekcji dla klas na II semestr roku szkolnego 2020/2021
Data dodania 2021-01-29

Obowiązuje od poniedziałku 22 lutego 2021 r.

Akcja #SzczepimySię
Data dodania 2021-02-05

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi akcję #Szczepimy się, która dotyczy Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi.

Szczepionka na COVID – 19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się faktem – konieczne jest, aby duża część populacji przyjęła szczepionkę. Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim zaufanie.

Poniżej załączamy materiały informacyjne dotyczące szczepień otrzymane od Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz opracowane przez WSSE w Lublinie i zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz rozpropagowania ich.

Więcej informacji o szczepieniach na stronach: https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz https://www.gov.pl/web/szczepimysie/plakaty-i-ulotki

Informacje związane z powrotem do szkoły klas I i II
Data dodania 2021-01-14

Powrót do szkoły  klas I i II

Od dnia 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I i II wracają do szkoły w reżimie sanitarnym.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Szatnie!

Uczniowie klasy I B i  klasy II a wchodzą do szkoły głównym wejściem i kierują się na lewo w stronę szatni - mają zamienione szatnie, są zaraz przy wejściu – podpisane; uczniowie wchodzą do sal  korytarzem przy wejściu głównym.

Pozostałe klasy I A, I C,  II B -   tak jak dotychczas wchodzą wejściem od strony szatni  i  kierują się do sal.

Sale lekcyjne:

I C (sala 12)oraz II A (sala 7)---uczą się  jak dotychczas w swoich salach.

I A sala 36 II piętro

I B  sala 33 II piętro

II B sala 23 I piętro

Rodzice mogą wejść tylko do wyznaczonych stref zachowując następujące zasady :

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • rekomendowany jest kontakt z wychowawcą, nauczycielami  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 - Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

- Od momentu wejścia do budynku szkoły do zakończenia zajęć uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać budynku szkoły.

……………………………………………………………………………………………………………

Link do wytycznych MEN,  GIS i MZ dla klas I - III

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Życzenia Świąteczne !!!
Data dodania 2020-12-22

Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zapraszamy serdecznie do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas IV-VIII na naszym kanale YouTube https://youtu.be/y7W1eFaMZnA

BEZPIECZNE FERIE !!!
Data dodania 2020-12-21

Szanowni Rodzice!


Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo Waszych Dzieci a Naszych Uczniów  w okresie zimowym, w szczególności w czasie ferii zimowych w kontekście aktualnych ograniczeń i reżimów związanych z pandemią COVID-19 (m.in. zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00).

Ważną sprawą jest zakaz korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z zamarzniętych akwenów wodnych i rzek.

Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z wchodzenia na lód w miejscach niedozwolonych.

Mamy na uwadze potrzebę informowania wychowawcy/rodzica/osoby dorosłej o zaobserwowanych zagrożeniach, umiejętności wzywania oraz udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej zależne jest w bardzo dużym zakresie od postępowania dorosłych. Szkoła jako placówka dydaktyczno-wychowawcza włączyła się też w akcję Bezpieczne Ferie!!!

 

Prosimy Rodziców o zaangażowanie!

 

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy .
Data dodania 2020-12-17

                           Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.